Kolejny nabór wniosków dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) ogłoszony

​W dniu 3 grudnia 2020 r. ogłoszony został piąty już nabór na projekty partnerskie KSOW.

Wybrane projekty zostaną zrealizowane w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 i sfinansowane ze środków unijnych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki mogą być pozyskane na różnego rodzaju przedsięwzięcia związane z rozwojem obszarów wiejskich, m.in. szkolenia, warsztaty, udział w targach/wystawach, opracowanie i wydanie publikacji i wiele innych.

Nabór wniosków dla partnerów KSOW rusza na początku stycznia, ale już teraz zachęcam Państwa do przygotowania wniosków na Państwa autorskie pomysły związane z rozwojem obszarów wiejskich Małopolski. Przewidziane w tym naborze środki to kwota 1,8 mln zł. Jestem przekonany, że dzięki Państwu, dzięki Partnerom KSOW środki te zostaną dobrze wykorzystane, wesprą współpracę w sektorze rolnym, producentów żywności wysokiej jakości, czy integrację członkiń kół gospodyń wiejskich i przyczynią się do rozwoju naszego regionu - podkreślił Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Wnioski należy składać w dniach od 4 stycznia 2021 roku do 22 stycznia 2021 roku.

Na dzień dzisiejszy wniosek może zostać złożony poprzez nadanie go w kopercie przesyłką rejestrowaną albo inną przesyłką pocztową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), której datę nadania można ustalić, nadaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji nt. naboru znajduję się na stronie internetowej KSOW i PROW