Kontakt

Jednostka Regionalna KSOW Województwa Małopolskiego

Departament Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

adres siedziby: ul. Wielicka 72 A, 30-552 Kraków
adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

tel. 12 299 06 60

e-mail: ksow@umwm.malopolska.pl

 

Magdalena Doniec

tel. 12 299 08 11

email: Magdalena.Doniec@umwm.malopolska.pl

 

Monika Kaczmarczyk

tel. 12 630 31 45

email: Monika Kaczmarczyk@umwm.malopolska.pl

 

Sylwia Majkut

tel. 12 630 31 78

email: Sylwia.Majkut@umwm.malopolska.pl

 

Marlena Mazur

tel. 12 299 06 70

email: Marlena.Mazur@umwm.malopolska.pl