Małopolskie LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale

ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ
tel. 18/334 11 44, 664 758 092
e-mail: lgd.spisz@gmail.com

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Raba Wyżna 45B, 34-721 Raba Wyżna
tel. 18/267 86 48
e-mail: lgd.rokiciny@interia.pl

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”

Koniusza 5, 32-104 Koniusza
tel. 12/386 94 24
e-mail: h.wawrzen@koniusza.pl; prokopara@wp.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”

ul. 11 listopada 37, 38-300 Gorlice
tel. 18/352 65 76
e-mail: biuro@lgdbeskidgorlicki.pl

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”

Iwkowa 468, 32-861 Iwkowa
tel. 14/684 45 49
e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów
tel. 32/720 65 02, 795 456 259
e-mail: biuro@partnerstwonajurze.pl

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów
tel. 14/652 44 04
e-mail: psr@interia.pl

Stowarzyszenie Dolina Karpia

ul. Rynek 2, 32-640 Zator
tel. 33/841 05 84
e-mail: biuro@dolinakarpia.org

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”

ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
tel. 787 917 005
e-mail: biuro@lgdlimanowa.eu, j.pazdan@lgdlimanowa.eu

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”

ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa
tel. 14/671 40 70
e-mail: biuro@cenoma.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”

ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33/874 41 72
e-mail: podbabiogorze@op.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”

ul. Edukacyjna 9 Rajsko, 32-600 Oświęcim
tel. 33/843 60 28
e-mail: biuro@dolinasoly.eu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”

ul. Lwowska 7, 34-100 Wadowice
tel. 508 380 987
e-mail: wadoviana@op.pl

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania

ul. Targowa 6/3, 32-200 Miechów
tel. 41/383 49 43
e-mail: miechowjaksa@home.pl

„Gościniec 4 Żywiołów”

Zakrzów 175, 34-145 Zakrzów
tel. 33/843 62 18
e-mail: lgd.gosciniec@gmail.com

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny

ul. Rynek 32, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
tel. 18/262 35 90
e-mail: biuro@leadergorce-pieniny.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”

ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom
tel. 32/724 25 23
e-mail: lgd@nadbialaprzemsza.org.pl; biuro@lgdnbp.pl

LGD "Korona Sądecka"

ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec
tel. 18/414 56 55
e-mail: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”

Waryś 327a, 32-825 Borzęcin
tel. 14/684 66 66
e-mail: biuro@przedgorze.pl; biuroprzedgorze@gmail.com

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego

Rytro 380, 33-343 Rytro
tel. 18/ 449 71 35
e-mail: biuro@perlybeskidu.pl

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała

ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn
tel. 14/665 37 37
e-mail: biuro@dunajecbiala.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Turystyczna Podkowa"

ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw
tel. 12/274 62 99
e-mail: biuro@turystycznapodkowa.pl

Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska

ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
tel. 18/267 62 38
e-mail: lgd.mszana@gmail.com

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Raby

Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów
tel. 14/685 44 44
e-mail: biuro@dolinaraby.pl

Zielony Pierścień Tarnowa

Skrzyszów 335A, 33-156 Skrzyszów
tel. 14/632 63 45
e-mail: biuro@lgdzpt.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”

Mostki 86, 33-340 Stary Sącz
tel. 18/547 66 80
e-mail: biuro@bramabeskidu.pl

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

ul. Włodzimierza Szomańskiego 1 (Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej),
32-091 Zagórzyce Dworskie
tel. 12/346 43 12
e-mail: info@koronakrakowa.pl

Blisko Krakowa

ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (Dwór Dzieduszyckich) 
tel. 12/ 256 02 31
e-mail: biuro@bliskokrakowa.pl  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”

ul. Słowackiego 28, 32-400 Myślenice
tel. 12/274 00 65
e-mail: biuro@dalin-goscibia.pl

Podhalańska Lokalna Grupa Działania

ul. Orkana 37 c, 34-424 Szaflary
tel. 18/201 15 43
e-mail: info@podhalanska.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

ul. Henryka Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka
tel. 12 288 00 95 
e-mail: biuro@lgdpowiatwielicki.eu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina”

ul. Szkolna 4, 32-043 Skała
tel. 12/380 10 61
e-mail: biuro@jurajskakraina.pl