Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania (LGD)

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD). 

Uwagi:

Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 14 grudnia 2020 r. do godz. 14.00. Po zarejestrowaniu się zostanie do Państwa przesłany link do zalogowania się na szkolenie.

Formularz rejestracyjny