|

1,8 mln zł dla partnerów KSOW

14 partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) otrzymało 26 umów na wsparcie finansowe zadań, które będą realizowane w 2021 r. przez partnerów KSOW. W wydarzeniu uczestniczyli wicemarszałek Łukasz Smółka, radna województwa Danuta Kawa oraz zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWM Roman Wcisło.

Od 4 do 21 stycznia 2021 r. trwał nabór wniosków dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wpłynęło 59 wniosków na łączną kwotę pomocy prawie 4,7 mln zł. Do realizacji zostało wybranych 26 operacji na łączną kwotę blisko 1,8 mln zł. 

Cieszę się, że tak duża liczba projektów otrzymała dofinansowanie. Z roku na rok nabór ten cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a możliwość uzyskania dofinansowania zyskuje coraz więcej podmiotów – powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Dzięki unijnemu wsparciu mieszkańcy Małopolski mogą realizować swoje pomysły, poszerzać wiedzę na różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach organizowanych zarówno dla sołtysów, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, ale i naszych najmłodszych Małopolan. Cieszę się tym bardziej, że wymiana wiedzy i doświadczeń z innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich staje się coraz łatwiejsza - dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.