|

Do 3…tysięcy razy sztuka! Umowy PROW i KSOW podpisane

Trzytysięczna umowa inicjatywy Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 została podpisana z gminą Żegocina. 17 kwietnia w Tarnowie swoje umowy gwarantujące dofinansowanie odebrali także partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) i pozostali beneficjenci Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) z terenu powiatów tarnowskiego i dąbrowskiego. Łącznie umowy podpisało 11 podmiotów na kwotę niemal 830 tysięcy złotych.

W wydarzeniu w tarnowskiej Agendzie Zamiejscowej UMWM uczestniczyli wicemarszałek Józef Gawron oraz radni województwa: Anna Mikosz, Wojciech Skruch i Piotr Dziurdzia.

Cieszy nas to, że są to środki kierowane do społeczności lokalnych na ich potrzeby. To odpowiedź na oddolną inicjatywę społeczności, które chcą włączyć się w zarządzanie rozwojem swojej miejscowości. Dzięki aktywności gmin, stowarzyszeń i Lokalnych Grup Działania cała Małopolska staje się coraz bardziej atrakcyjna – za to jestem Małopolanom wdzięczny

- mówi wicemarszałek Józef Gawron.

Decyzją Zarządu dofinansowanie trafiło do partnerów KSOW m.in. ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”, Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Małopolskiego, Małopolskiej Izby Rolniczej, Gminy Stryszów, Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowy w ramach działania LEADER przekazane zostały gminom: Żegocina, Trzciana, Tuchów i Słaboszów.

Beneficjenci otrzymają dofinansowanie na realizację różnorodnych projektów nieinwestycyjnych, m.in. szkoleń, spotkań informacyjnych, krajowych wyjazdów studyjnych, promocji produktów lokalnych, etc. Będą one realizowane w 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023.

To już siódmy konkurs dla Partnerów KSOW na lata 2014-2020. Do tej pory na projekty w tym zakresie przeznaczono już 6,5 mln zł.

LEADER natomiast to jedno z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich, wykorzystywanych w Europie od prawie 20 lat. Ma pomóc we włączeniu mieszkańców wsi w proces oddolnego podejmowania decyzji i działań mających na celu poprawę jakości ich życia. W tej metodzie społeczność lokalna to najważniejszy podmiot tego procesu. 

W ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na realizację lokalnych projektów w ramach inicjatywy LEADER, Województwo Małopolskie przeznaczy w całości niemal 360 mln zł.