|

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - film

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do zapoznania się z filmem nt. przykładów dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020 - realizacji działań, które wspierały rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Współczesne przekształcenia na obszarach wiejskich charakteryzuje wzrost aktywności społecznej i ekonomicznej mieszkańców. Jednym z istotniejszych trendów jest rosnąca liczba pozarolniczych podmiotów gospodarczych. Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wsi po wejściu Polski do Unii Europejskiej stworzyło warunki do rozwoju i dywersyfikacji ekonomicznej obszarów wiejskich. Również gospodarstwa rolne zmieniają swój charakter poprzez wprowadzanie nowych form działalności ekonomicznych, głównie z zakresu usług i handlu, a w ich dochodach wzrasta znaczenie działalności pozarolniczej. Dostrzegając specyfikę funkcjonowania przedsiębiorczości w warunkach wiejskich, a także niekwestionowaną i uzasadnioną potrzebę wspierania jej rozwoju, wynikającą z potrzeb mieszkańców wsi oraz głosów pochodzących z różnych środowisk wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje działania ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, m.in. w zakresie podnoszenia kwalifikacji, ułatwiania dostępu do rynku pracy oraz możliwości wsparcia finansowego na określone poddziałania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).


W ramach PROW 2014-2020 wdrażano szereg działań, które w sposób bezpośredni, lub pośredni przyczyniały się do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. 

Wyróżnić należy, m.in.: 

• Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej; 

• Rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem; 

• LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS); 

• Przetwórstwo i marketing produktów rolnych.

Zapraszamy do zapoznania się z filmem pt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich”. Jest to drugi film z cyklu „Przykłady dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020” przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zobacz film "Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014-2020"