|

Dobre praktyki w ramach KSOW - nowa edycja publikacji

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało właśnie czwartą edycję publikacji „Dobre praktyki mające

wpływ na rozwój obszarów wiejskich - przykłady operacji zrealizowanych w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”

Z nieskrywaną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejną, już
czwartą edycję publikacji poświęconej w całości wybranym operacjom
zrealizowanym w 2021 roku w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich (PO KSOW). Wierzymy, że przykłady w niej zawarte
posłużą Państwu jako inspiracja do podejmowania tożsamych inicjatyw we
własnych społecznościach lokalnych. Tym samym wyrażamy nadzieję, że niniejsza
publikacja okaże się motorem napędzającym do sukcesywnego wdrażania
podobnych rozwiązań na coraz szerszą skalę.

 

Publikacja dostępna jest na stronie internetowej MRiRW: Publikacja PL 

Dostępna jest również wersja angielska publikacji: Publikacja ENG

Publikacja dostępna jest również Bibliotece na portalu KSOW: Biblioteka KSOW
 

Szanowni Państwo, prezentując przykłady operacji zrealizowanych w ramach KSOW
w 2021 roku, mamy jednocześnie nadzieję, że będą one dla Państwa motywacją do pracy
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i zachętą do podejmowania inwestycji – zarówno we
własnych gospodarstwach rolnych, jak i w lokalnych społecznościach.