|

AKTUALIZACJA! Zakończenie konkursu KSOW nr 7/2023! Lista operacji z dofinansowaniem

​Poznaliśmy zaktualizowaną listę projektów zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Małopolskiego – 17 operacji zostanie sfinansowanych w 2023 r. ze środków KSOW.

W dniu 6 czerwca Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę Nr 1071/23 w sprawie zmiany uchwały Nr 451/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego w naborze nr 7/2023 do realizacji w 2023 r. w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2022-2023 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiana w liście ocenionych operacji partnerów KSOW złożonych w naborze nr 7/2023 wynika z niewystarczającej kwoty na dofinansowanie całego projektu dla kolejnego partnera KSOW w ramach Działania 6. Partner KSOW wyraził zgodę na pokrycie dofinansowania projektu w kwocie 27 000,00 zł. Uzupełniona lista została pozytywnie zaopiniowana przez Małopolską Grupę Roboczą ds. KSOW w dniu 23 maja 2023 r.

 

Zaktualizowana lista

Pobierz listę (archiwalna)