|

Kolejne gminy z dofinansowaniem na gospodarkę wodno-ściekową

Samorząd województwa dofinansuje kolejne projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Promesy gwarantujące przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich odebrali z rąk wicemarszałka Łukasza Smółki przedstawiciele Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie oraz gmin: Gdów, Mogilany, Świątniki Górne i Trzyciąż.

Wsparcie w wysokości ponad 670 tys. zł pozwoli Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gdowie wybudować odcinek kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bilczyce i Liplas. Z kolei gmina Gdów otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 1 mln zł, dzięki czemu na jej terenie powstaną przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

W gminie Mogilany, dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 1,9 mln zł, zostanie zrealizowany trzeci etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań. Wsparcie w wysokości ponad 1,8 mln zł przyznane gminie Trzyciąż umożliwi budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i rurociągami na terenie południowej części gminy. W gminie Świątniki Górne, która otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 1 mln zł, powstaną przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz sieć wodociągowa.

Cieszy fakt, że w Małopolsce zostaną zrealizowane kolejne inwestycje związane z gospodarką wodno–ściekową na obszarach wiejskich. Takie projekty są niezwykle potrzebne mieszkańcom naszego regionu. Wsparliśmy już ponad 70 wnioskodawców, a wartość dofinansowania ogółem, po zawarciu umów z ww. wnioskodawcami to ponad 100 mln zł - mówi wicemarszałek Łukasz Smółka. 

Jako Zarząd Województwa Małopolskiego podejmujemy dalsze starania, by uzyskać dodatkowe środki na projekty związane z gospodarką wodno-ściekową. Umożliwiłoby to przyznanie wsparcia wszystkim zadaniom znajdującym się obecnie na liście rezerwowej - dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.