|

Obsługa wnioskodawców i beneficjentów środków unijnych w związku z awarią systemów informatycznych

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w dalszym ciągu trwa awaria systemu informatycznego i poczty elektronicznej.

Informujemy, że:

  1. Prawidłowo działają strony internetowe dotyczące Funduszy Europejskich: FUNDUSZE MAŁOPOLSKA, PROW MAŁOPOLSKA, RPO MAŁOPOLSKA, KSOW MAŁOPOLSKA.
  2. W Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce na bieżąco można uzyskać informacje dotyczące środków unijnych drogą telefoniczną za pomocą infolinii 12 616 06 16 lub bezpośrednio z wybranym Punktem. Numery telefoniczne wskazane są na stronie www.
  3. Kontakt z opiekunami projektów możliwy jest TYLKO drogą telefoniczną.

Z powodu awarii:

  1. Niemożliwy jest kontakt e-mailowy z Punktami Informacyjnymi oraz z opiekunami projektów.
  2. Terminy Instytucji Zarządzającej wynikające z procesów związanych z wyborem, realizacją i kontrolą projektów dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego mogą zostać wstrzymane.