Blisko 4,2 mln zł dla Gorlic, Słaboszowa i Bystrej-Sidziny

Samorząd województwa dofinansuje kolejne projekty w zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej.

W dniu 27 sierpnia br. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie aktualizacji listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dzięki środkom unijnym gminy: Gorlice, Słaboszów, Bystra-Sidzina otrzymają blisko 4,2 mln złotych dofinansowania, które umożliwi im budowę systemów wodociągowych, kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków.

Gratuluję władzom poszczególnych gmin determinacji i skuteczności w pozyskaniu środków unijnych. Jestem przekonany, że pozwolą one poprawić warunki życia mieszkańców tych gmin, a kwota jaką dysponowało województwo, tj. ponad 102 mln zł w ostatnim naborze na gospodarkę wodno-ściekową zdecydowanie wpłynie na jeszcze intensywniejszy rozwój obszarów wiejskich – powiedział wicemarszałek województwa małopolskiego, Łukasz Smółka.