|

Zakończenie konkursu KSOW nr 6/2022! Lista operacji z dofinansowaniem

Poznaliśmy listę projektów zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Małopolskiego – 21 operacji zostanie sfinansowanych w 2022r. ze środków KSOW.

W dniu 10 maja 2022 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego w naborze nr 6/2022 w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2022 – 2023 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiotowa lista została zaopiniowana pozytywnie przez Małopolską Grupę Roboczą ds. KSOW w dniu 4 maja 2022 r.

Partnerzy KSOW, których wnioski zmieściły się w limicie dostępnych środków, zostaną zaproszeni na podpisanie umów.

Pobierz listę